lunes, 9 de julio de 2012

"GREGORIO PIÑOL I ELS MOLLONS DELS COLLONS"


Vaig a contar-los la veritable història d'un senzill pastor, Gregorio Piñol, que vivint tranquil·la i afablement amb la seua aguerrida esposa, en un apartat lloc, molt lluny de viles i ciutats, es va trobar de cop i volta embolicat en un assumpte d'estat, en una guerra territorial sense caserna. Es lliurava per un tros de terra cridada el Fondo dels Piñols que en aquella època tenia una gran importància econòmica.
Sospite que el matrimoni Piñol Almela mai en la seua vida va veure i va rebre en la seua humil casa a tanta gent i de tan alt rang polític, judicial i militar com aquells dies del ressec 1.773, sent la causa de tan enorme avalot una enorme pedra.
Per a entendre els successos cal remuntar-se diversos segles arrere quan entre Elx i Alacant va haver multitud de disputes territorials per unes terres frontereres entre ambdós termes, concretament la línia que va des del mar, passant pel Portitxol, la serra Sancho, la Partida de Santa Ana, la Partida de la Torrosella, arribant al Rebolledo. Es van succeir en el temps una sèrie de plets per la possessió de la zona, i encara que no l'hi creen en aquells temps existien en ella extenses pastures, creuant-les una sèrie de cañades i bugades per on passaven grans ramats.
El lloc era important per dos motius, pels impostos que es cobraven per elles i sobretot per que el posseir el lloc donava dret sobre els ramats que pastaben, i això significava una abundància o una manca de carn, el que incidia en el seu preu. Un preu molt alt podia suposar fam per a aqueix municipi, especialment en èpoques de sequera.
Ja a mitjan segle XVII, Antoni Ferrer, Sindique Procurador d'Alacant, manifestava que "la major part dels mollons que dividixen los referits termens estiguen derruits y altres tan arroinats" que han producido "moltes discordies de molt mala consequencia entre uns y altres vehins y habitadors y cada día es troben en ocasions de experimentar-se grans inconvenients". El cas és que els alacantins arrancaven freqüentment les fites per a aprofitar les terres que havien a l'altre costat de la línia divisòria creant una gran confusió sobre la veritable línia i els drets de pastura sobre la zona, considerant-se que la superfície sostreta era al voltant de dues llegües per tres quarts de llegua, justament els millors pasturatges.
En diverses ocasions es va intentar demarcar definitivament el territori però no va haver resultat, iniciant-se un procés judicial en 1772 per a resoldre definitivament el tema. L'assumpte estava tan aferrissat que fins i tot el rei Carlos III va haver de manar que la comissió executòria que devia decidir sobre el terreny el traçat de la línia divisòria no podia residir ni a Elx ni a Alacant, sinó que en una població independent, tot això per a evitar suspicàcies, corrupteles o pressions als comissionats. A l'any següent ja s'havia resolt però la sentència no va agradar a ningú pel que va ser apel·lada per ambdues parts.
És així com arribem al dia 11 de març de 1773, entre les 11 i les 12 del matí, en una lloma confrontant a la cañada de Gregorio Piñol, on es van presentar diverses galeres arrosegades per mules i en una d'elles portaven una enorme pedra. Sobre elles venien cinc homes, el cap semblava que era un picapedrer cridat Chapuli acompanyat per un oficial cridat el Majo. Es van presentar a casa d'Isidro i Vicente Pérez i els van preguntar a aquests on devien posar la pedra que seria la nova fita dels dos municipis, al que van respondre que no ho sabien i que li preguntaren a Gregorio Piñol. Van manar cercar al tal Piñol qui poc temps després va arribar juntament amb la seua esposa, Antonia Almela. A aquest li van preguntar on havia estat dies abans el Jutge per a posar la fita. Sorprenentment per a tots la sra. Almela, a qui no li havien preguntat i pel que es veu dona de molt caràcter, els va respondre enèrgicament que la pedra no l'havien de posar allí, que on devien fer-lo era en la Serra del Sancho on ha estat i estava la vella fita. Estupefactes amb la contestació de la dona novament van tornar a formular-li la pregunta a l'espòs. Aquest els va indicar el lloc, però els va advertir que els d'Elx no havien consentit que es posara allí. Els cinc alacantins van decidir posar precisament allí la nova fita. Per a això van pujar la galera pel pas del Bou, i lloma dalt van arribar al lloc indicat, van obrir un clot i van fixar en ell "un mojón de piedra de bastante altura y divisa", seguidament es van retirar a la casa dels Pérez, on van anar a cercar dos cabassos de mortera i dos cantaros plens d'aigua que els van carregar en un ruc, prevenint Chapulí que mentre tornaven es feren coques i gaspatxos per a menjar tot el grup. Faena feta.
La notícia de l'aparició de la fita va córrer com la pólvora causant gran estupor entre les autoritats il·licitanes, doncs entenien que "ni en la sentencia del Comisionado, ay prevencion para que se ponga mojón en la lomas del Portichuelo, frente la Hazienda de Piñol, ni en el señalamiento de hizo el Juez en días pasados lo indicó tampoco" a més entenien que com ambdues parts havien apel·lat la sentència aquesta no devia executar-se fins a una nova resolució en una instància superior. Igualment entenien que l'actitud d'Alacant "evidencia el atentado que se ha cometido" al "haver puesto y fixado clandestinamente un mojón en citio no destinado, ni prevenido en la sentencia" "sin providencia del Señor Juez Comisionado" i per això "dan cuenta al Tribunal de la Superioridad correspondiente y castigo a los culpables", "se proceda a la averiguación de los expresados sucesos examinando y resibiendo los testigos Gregorio Piñol, y demás que sepan y tengan noticia de la operación" i "hagan las preguntas y repreguntas convenientes a clarificar la verdad de los autores".
Ràpidament es van adoptar les mesures necessàries per a contraatacar. Entre les 8 i les 9 del matí de l'endemà, dia 12, va eixir d'Elx una il·lustre i impetuosa comitiva composta per l'Alcalde major i ordinari, tropa militar, alguacils i escribans, i es van dirigir a la Torrosella, on van arribar a les 11 del matí. Després d'examinar el territori i per al seu alleugeriment no van trobar fita alguna, però si que havien "dos fitas pequeñas fixadas en terreno de la Cañada de Pavia que salían sobre la superficie de la tierra poco menos de un palmo, sin estar fixadas con ningun genero de material", però això no suposava cap perill doncs van entendre que eren simples senyals. La comitiva va continuar fins al caseriu de Gregorio Piñol, on van veure amb els seus propis ulls la nova fita, això si que els va indignar però fins a la medul·la.
Van prendre declaració als testimonis, el primer, Gregorio Piñol, de seixanta anys d'edat, qui va jurar ""por Díos nuestro Señor y una señal de la Cruz" que "cinco hombres que estavan poniendo un mojón, enfrente de la misma Cañada, y citio donde jamas lo ha havido, ni conosido, siendo assi que en este paraje ha nacido, se ha criado, en compañia de sus padres", a més li van preguntar una infinita de coses i finalment "no firmó por que dijo no saber, lo que hicieron sus mercedes". En tot el procés van atestar altres veïns com Gregorio Piñol Almela (fill de l'anterior), Antonio Niñoles de Ferran, Joseph Graner de Borreguero, Juan Bautista Javaloies i Francisco Maciá de Garch, qui van patir l'exhaustiu interrogatori de rigor.
Es va requerir l'assistència d'un mestre picapedrer, Joseph Vidre, i d'un mestre albañil, Juan Martínez, qui com perits experts devien testimoniar detalladament com era la pedra, com estava subjecta i on estava situada. "Los referidos señores Jueces, con asistencia de los infrascritos escribanos y en concurso de los expresados peritos albañil y cantero" van pujar a "la loma que sigue al Portichuelo de Alicante, entre las Cañadas de tituladas de Perez al medio día y la de Gregorio Piñol a la tramontana haciendo frente a un paso, o Cordel de ganado de la del mismo Piñol, que está al medio día de la Sierra del Sancho". Seguidament els professionals de la matèria van procedir a la demolició de la pedra i a la seua autòpsia, "estava fixado dos palmos y un quarto en la Loma, con lecho de cal y arena, tomado por todos sus extremos con el mismo material", fet de pedra almendrón, tenint una longitud de poc més de set pams i una circumferència de dos pams. Van cobrir finalment el clot de la lloma amb terra de la mateixa. L'audiència es va retirar a la casa de Gregorio on van menjar. Sobre les 15 hores arriba la galera propietat de Thomas Piñol, veí de Salades, i en presència de Jutges, Sindique Procurador General i altres gents que havien arribat de la Torrosella aqueixa mateix matí, van carregar la pedra com "cuerpo del delito, se conduzca a la Villa de Elche, para los efectos que convengan a la Administración de Justicia". El fet va causar gran alegria entre els presents, tornant a casa amb la satisfacció de la missió complida. Faena desfeta.
Com curiositat contaré que amb posterioritat a la col·locació de la fita, les autoritats alacantines van decidir enviar a un escriba perquè donara fe de la col·locació de la mateixa, però quan aquest va arribar al lloc va quedar horroritzat al trobar que la pedra havia desaparegut i que en el lloc "havia un gran concurso de gentes, y eran los alcaldes Mayor y Ordinario de la villa de Elche, con algunos capitulares de su Ayuntamiento, alguaciles auxiliados de tropas del regimiento de cavallería de la reyna" qui li van manifestar amb tarannà que el molló "se lo llevavan a la plaza de Elche para memoria". Si li punxen no li ix sang.
La veritat és que l'alegria va durar bé poc, doncs els il·licitans van descobrir incréduls que el dia 14 de març, on abans havien unes fites en la Torrosella, ara havia una pedra encara més gran que el del Portitxol.
Sent les 2 del matí del 3 d'abril de 1773 va ixir una comitiva encapçalada per l'Alcalde Major i Ordinari, el regidor Joseph Miralles, assistits per escribans, el perit picapedrer sr. Vidre, alguacils, guardes de forestals i acompanyant-los una galera llençada per tres mules. Van llegar a les 5 del matí al partit de la Torrosella, albirant la nova fita on abans estaven les fites vistes el dia 12 de març. S'arranca la fita de pedra forta cridada berroqueña (pur granit), de set pams de llarg i diversos dits, per dos pams d'espessor. Es carrega, i ixen a les 6 del matí arribant A Elx a les 10 del matí. Com veem un pla astut i sofisticat, com el primer.
Però en aquesta ocasió em pregunte: Per què van tardar tants dies a traure la fita, amb les presses i ímpetu que es van donar amb l'anterior? van intentar esgotar les vies diplomàtiques? per que ho van fer a eixes hores tan intempestives? potser fora perquè no tenien la suficient convicció legal per a fer-lo?.
Les dues fites es van dipositar judicialment i els van posar un guàrdia cridat Geronimo Montalvo, però quedava per saber una última i important qüestió, i per a esbrinar-la se li encarrega a Joseph Falcó de María, de professió "fiel de la romana", tal dificultosa missió. Se li va lliurar les dues pedres i amb una romana va procedir a pesar-les: per exemple, la del Portictxol va pesar quaranta-quatre arroves valencianes (572 quilos, com un toro).
La qüestió va seguir amb mes acusacions i mes pleits, però el resultat és el que conta, i ara per ara la boga d'ambdós termes passa en línia recta del Portitxol a la Sierra Sancho i d'allí a la Torrosella. Alacant va perdre en les seues pretensions sobre el punt d'eixida de la frontera, el Portitxol i el Fondo dels Piñols (avui partida de Torrellano Alt, en aquells anys partida de Salades), però es va eixir amb la seva referent a gran part de la Partida del Rebolledo (antiga Venta de Pavia), una part de la Partida de Santa Ana, i les basses de Topulí, tan necessàries en aquells temps per al bestiar i que pertanyien als il·licitans des de temps immemorial. No va ser l'única cosa que va perdre, al llarg del temps Elx solia perdre territori en benefici d'Alacant, la illa de Tabarca o els saladars de Aiguamarga són un exemple, però sempre es va mantenir ferm quant al Portitxol.
Dels protagonistes d'aquells dies només un nom ha passat a la història: Lorenzo Chápuli, que va anar un conegut arquitecte i mestre picapedrer destacant, entre les seues moltes obres, l'esplèndid Ajuntament d'Alacant o la bella capella de la Comunió de Santa María d'Elx. Home de fort caràcter va tenir mes d'un desencontre amb les autoritats alacantines i il·licitanes, per lliuraments fora de termini, quantitats degudes, desacords en el projecte, arribant fins i tot als tribunals, on solia perdre.
I ací acaba aquesta curiosa història. Des d'aqueix dia va augmentar àdhuc mes si cap l'amor entre ambdues poblacions, fonent-se en un amigable i eterna abraçada que dura fins als nostres dies. Però què pensaria realment Gregorio de tot açò? quina preocupació ocupava la seua ment?: quasi sense por a equivocar-me diria que la seua major preocupació van deure ser les seues cabres i les seues ovelles.
En els anys 1772 i 1773 es va patir una gran sequera, fins i tot l'Ajuntament va acordar "se saque en rogativa a María Santísima de la Asumpción" si "prosigue la esterilidad y el justo enojo de Dios nuestro Señor, de forma que quasi se halla en perdición los sembrados y claman los labradores", devent escassejar les pastures i l'aigua per als ramats (la sequera va ser tan dura i va afectar a tants països que es diu que es podia creuar el Danubi a peu).
Probablement li portarien sense cura totes aquelles infantils maniobres polítiques que per uns dies li va fer estar al cim, sent ho realment important per a ell, els seus fills, el seu temperamental Antonia, i la terra on vivia, doncs era el seu mitjà de vida i sustente.
Juan Francisco Mollá Agulló
Article publicat en el Llibret de Festes de Torrellano de l'estiu de 2.012

_______________________________________________________
GREGORIO PIÑOL I ELS MOLLONS DELS COLLONS

Voy a contarles la verdadera historia de un sencillo pastor, Gregorio Piñol, que viviendo tranquila y apaciblemente con su aguerrida esposa, en un apartado lugar, muy lejos de villas y ciudades, se encontró de repente envuelto en un asunto de estado, en una guerra territorial sin cuartel. Se libraba por un trozo de tierra llamada el Fondo dels Piñols que en aquella época tenía una gran importancia económica.Sospecho que el matrimonio Piñol - Almela jamás en su vida vio y recibió en su humilde casa a tanta gente y de tan alto rango político, judicial y militar como aquellos días del reseco 1.773, siendo  la causa de tan enorme alboroto una enorme piedra.
 
Para entender los sucesos hay que remontarse varios siglos atrás cuando entre Elche y Alicante hubo multitud de disputas territoriales por unas tierras fronterizas entre ambos términos, concretamente la línea que va desde el mar, pasando por el  Portichol, la sierra Sancho, la Partida de Santa Ana, la Partida de la Torrosella, llegando al Rebolledo. Se sucedieron en el tiempo una serie de pleitos por la posesión de la zona, y aunque no se lo crean en aquellos tiempos existían en ella extensos pastos, cruzándolas una serie de cañadas y coladas por donde pasaban grandes rebaños.
El lugar era importante por dos motivos, por los impuestos que se cobraban por ellas y sobre todo por que el poseer el lugar daba derecho sobre los rebaños que pastaban, y ello significaba una abundancia o una carencia de carne, lo que incidía en su precio. Un precio muy alto podía suponer hambre para ese municipio, especialmente en épocas de sequía.
Ya a mediados del siglo XVII, Antoni Ferrer, Sindico Procurador de Alicante, manifestaba que "la major part dels mollons que dividixen los referits termens estiguen derruits y altres tan arroinats" que han producido "moltes discordies de molt mala consequencia entre uns y altres vehins y habitadors y cada día es troben en ocasions de experimentar-se grans inconvenients".  El caso es que los alicantinos arrancaban frecuentemente las fitas para aprovechar las tierras que habían al otro lado de la línea divisoria creando una gran confusión sobre la verdadera línea y los derechos de pasto sobre la zona, considerándose que la superficie sustraída  era alrededor de dos leguas por tres cuartos de legua, justamente los mejores pastizales.

En varias ocasiones se intentó demarcar definitivamente el territorio pero no hubo resultado, iniciándose un proceso judicial en 1772 para resolver definitivamente el tema. El asunto estaba tan enconado que incluso el rey Carlos III tuvo que mandar que la comisión ejecutoria que debía de decidir sobre el terreno el trazado de la línea divisoria no podía residir ni en Elche ni en Alicante, sino que en una población independiente, todo ello para evitar suspicacias, corruptelas o presiones a los comisionados. Al año siguiente ya se había resuelto pero la sentencia no agradó a nadie por lo que fue apelada por ambas partes.
Es así como llegamos al día 11 de marzo de 1773, entre las 11 y las 12 de la mañana, en una loma colindante a la cañada de Gregorio Piñol, en donde se presentaron varias galeras tiradas por mulas y en una de ellas traían una enorme piedra. Sobre ellas venían cinco hombres, el jefe parecía que era un cantero llamado Chapuli acompañado por un oficial llamado el Majo. Se presentaron en casa de Isidro y Vicente Pérez y les preguntaron a éstos donde debían de poner la piedra que sería el nuevo lindero de los dos municipios, a lo que respondieron que no lo sabían y que le preguntaran a Gregorio Piñol. Mandaron buscar al tal Piñol quien poco tiempo después llegó junto con su esposa, Antonia Almela. A éste le preguntaron donde había estado días antes el Juez para poner el mojón. Sorprendentemente para todos la sra. Almela, a quien no le habían preguntado y por lo que se ve mujer de mucho carácter, les respondió enérgicamente que la piedra no la habían de poner allí, que donde debían de hacerlo era en la Sierra del Sancho donde ha estado y estaba el viejo mojón. Estupefactos con la contestación de la mujer nuevamente volvieron a formularle la pregunta al esposo. Éste les indicó el lugar, pero les advirtió que los de Elche no habían consentido que se pusiera allí. Los cinco alicantinos decidieron poner precisamente allí el nuevo mojón. Para ello subieron la galera por el paso del Bou, y loma arriba llegaron al sitio indicado, abrieron un hoyo y fijaron en él "un mojón de piedra de bastante altura y divisa", seguidamente se retiraron a la casa de los Pérez, donde fueron a buscar dos capazos de mortera y dos cantaros llenos de agua que los cargaron en una burra, previniendo Chapulí de que entre tanto volvían se hicieran tortas y gazpachos para comer todo el grupo. Faena feta.
La noticia de la aparición del mojón corrió como la pólvora causando gran estupor entre las autoridades ilicitanas, pues entendían que "ni en la sentencia del Comisionado, ay prevencion para que se ponga mojón en la lomas del Portichuelo, frente la Hazienda de Piñol, ni en el señalamiento de hizo el Juez en días pasados lo indicó tampoco" además entendían que como ambas partes habían apelado la sentencia ésta no debía de ejecutarse hasta una nueva resolución en una instancia superior. Igualmente entendían que la actitud de Alicante "evidencia el atentado que se ha cometido" al "haver puesto y fixado clandestinamente un mojón en citio no destinado, ni prevenido en la sentencia" "sin providencia del Señor Juez Comisionado" y para ello "dan cuenta al Tribunal de la Superioridad correspondiente y castigo a los culpables", "se proceda a la averiguación de los expresados sucesos examinando y resibiendo los testigos Gregorio Piñol, y demás que sepan y tengan noticia de la operación" y "hagan las preguntas y repreguntas convenientes a clarificar la verdad de los autores".Galera


Rápidamente se adoptaron las medidas necesarias para contraatacar. Entre las 8 y las 9 de la mañana del día siguiente, día 12, salió de Elche una ilustre e impetuosa comitiva compuesta por el Alcalde mayor y ordinario, tropa militar, alguaciles y escribanos, y se dirigieron a la Torrosella, donde llegaron a las 11 de la mañana. Tras examinar el territorio y para su alivio no encontraron mojón alguno, pero si que habían "dos fitas pequeñas fixadas en terreno de la Cañada de Pavia que salían sobre la superficie de la tierra poco menos de un palmo, sin estar fixadas con ningun genero de material", pero eso no suponía ningún peligro pues entendieron que eran simples señales. La comitiva continuó hasta el caserío de Gregorio Piñol, donde vieron con sus propios ojos el nuevo mojón, eso si que les indignó pero hasta la médula.
Tomaron declaración a los testigos, el primero, Gregorio Piñol, de sesenta años de edad, quien juró "por Díos nuestro Señor y una señal de la Cruz" que "cinco hombres que estavan poniendo un mojón, enfrente de la misma Cañada, y citio donde jamas lo ha havido, ni conosido, siendo assi que en este paraje ha nacido, se ha criado, en compañia de sus padres", además le preguntaron un sin fin de cosas y finalmente "no firmó por que dijo no saber, lo que hicieron sus mercedes". En todo el proceso testificaron otros vecinos como Gregorio Piñol Almela (hijo del anterior), Antonio Niñoles de Ferran, Joseph Graner de Borreguero, Juan Bautista Javaloies y Francisco Maciá de Garch, quienes sufrieron el exhaustivo  interrogatorio de rigor.
Se requirió la asistencia de un maestro cantero, Joseph Vidre, y de un maestro albañil, Juan Martínez, quienes como peritos expertos debían de testimoniar detalladamente como era la piedra, como estaba sujeta y donde estaba situada.  "Los referidos señores Jueces, con asistencia de los infrascritos escribanos y en concurso de los expresados peritos albañil y cantero" subieron a "la loma que sigue al Portichuelo de Alicante, entre las Cañadas de tituladas de Perez al medio día y la de Gregorio Piñol a la tramontana haciendo frente a un paso, o Cordel de ganado de la del mismo Piñol, que está al medio día de la Sierra del Sancho". Seguidamente los profesionales de la materia procedieron a la demolición del pedrusco y a su autopsia, "estava fixado dos palmos y un quarto en la Loma, con lecho de cal y arena, tomado por todos sus extremos con el mismo material", hecho de piedra almendrón, teniendo una longitud de poco más de siete palmos y una circunferencia de dos palmos.  Cubrieron finalmente el hoyo de la loma con tierra de la misma. La audiencia se retiró a la casa de Gregorio donde comieron. Sobre las 15 horas llega la galera propiedad de Thomas Piñol, vecino de Saladas, y en presencia de Jueces, Sindico Procurador General y demás gentes que habían llegado de la Torrosella esa misma mañana, cargaron el pedrolo como "cuerpo del delito, se conduzca a la Villa de Elche, para los efectos que convengan a la Administración de Justicia". El hecho causó gran alegría entre los presentes, volviendo a casa con la satisfacción de la misión cumplida. Faena desfeta.
Como curiosidad contaré que con posterioridad a la colocación del mojón, las autoridades alicantinas decidieron enviar a un escribano para que diera fe de la colocación del mismo, pero cuando éste llegó al lugar quedó horrorizado al encontrar que la piedra había desaparecido y que en el lugar "havia un gran concurso de gentes, y eran los alcaldes Mayor y Ordinario de la villa de Elche, con algunos capitulares de su Ayuntamiento, alguaciles auxiliados de tropas del regimiento de cavallería de la reyna" quienes le manifestaron con talante que el mojón "se lo llevavan a la plaza de Elche para memoria". Si le pinchan no le sale sangre.
La verdad es que la alegría duró bien poco, pues los ilicitanos descubrieron incrédulos que el día 14 de marzo, donde antes habían unas fitas en la Torrosella, ahora había un mojón aún más grande que el del Portichol.
Siendo las  2 de la mañana del 3 de abril de 1773 salio una comitiva encabezada por el Alcalde Mayor y Ordinario, el regidor Joseph Miralles, asistidos por escribanos, el perito cantero sr. Vidre, alguaciles, guardas de monte y acompañándoles una galera tirada por tres mulas. Legaron a las 5 de la mañana al partido de la Torrosella, divisando el nuevo mojón donde antes estaban las fitas vistas el día 12 de marzo. Se arranca el mojón de piedra fuerte llamada Berroqueña (puro granito), de siete palmos de largo y varios dedos, por dos palmos de espesor. Se carga, y salen a las 6 de la mañana llegando a Elche a las 10 de la mañana. Como vemos un plan astuto y sofisticado, como el primero.
Pero en esta ocasión me pregunto: ¿Por qué tardaron tantos días en sacar el mojón, con las prisas y ímpetu que se dieron con el anterior? ¿intentaron agotar las vías diplomáticas? ¿por qué lo hicieron a esas horas tan intempestivas? ¿quizás fuera porque no tenían la suficiente convicción legal para hacerlo?.
Los dos mojones se depositaron judicialmente y les pusieron un guardia llamado Geronimo Montalvo, pero quedaba por saber una última e importante cuestión, y para averiguarla se le encarga a Joseph Falcó de María, de profesión "fiel de la romana", tal dificultosa misión. Se le entregó las dos piedras y con una romana procedió a pesarlas: por ejemplo, la del Portichol pesó cuarenta y cuatro arrobas valencianas (572 kilos, como un toro).
La cuestión siguió con mas acusaciones y mas pleitos, pero el resultado es lo que cuenta, y hoy por hoy el linde de ambos términos pasa en línea recta del Portichol a la Sierra Sancho y de allí a la Torrosella. Alicante perdió en sus pretensiones sobre el punto de salida de la frontera, el Portichol y el Fondo dels Piñols (hoy partida de Torrellano Alto, en aquellos años partida de Saladas), pero se salió con la suya en lo referente a gran parte de la Partida del Rebolledo (antigua venta de Pavia), una parte de la Partida de Santa Ana, y las balsas de Topulí, tan necesarias en aquellos tiempos para el ganado y que pertenecían a los ilicitanos desde tiempo inmemorial. No fue lo único que perdió, a lo largo del tiempo Elche solía perder territorio en beneficio de Alicante, la isla de Tabarca o los saladares de Aguamarga son un ejemplo, pero siempre se mantuvo firme en cuanto al Portichol.
De los protagonistas de aquellos días me temo que sólo un nombre ha pasado a la historia: Lorenzo Chápuli, que fue un afamado arquitecto y maestro cantero destacando, entre sus muchas obras, el espléndido Ayuntamiento de Alicante o la hermosa capilla de la Comunión de Santa María de Elche. Hombre de fuerte carácter tuvo mas de un desencuentro con las autoridades alicantinas e ilicitanas, por entregas fuera de plazo, cantidades debidas, desacuerdos en el proyecto, llegando incluso a los tribunales, donde solía perder.
Y aquí acaba esta curiosa historia. Desde ese día aumentó aun mas si cabe el amor fraternal entre ambas poblaciones, fundiéndose en un amigable y eterno abrazo que dura hasta nuestros días. Pero ¿qué pensaría realmente Gregorio de todo esto? ¿qué preocupación ocupaba su mente?: casi sin miedo a equivocarme diría que su mayor preocupación debieron de ser sus cabras y sus ovejas.
En los años 1772 y 1773 se sufrió una gran sequía, incluso el Ayuntamiento acordó "se saque en rogativa a María Santísima de la Asumpción" si "prosigue la esterilidad y el justo enojo de Dios nuestro Señor, de forma que quasi se halla en perdición los sembrados y claman los labradores", debiendo de escasear los pastos y el agua para los rebaños (la sequía fue tan dura y afectó a tantos países que se dice que se podía cruzar el Danubio a pie).
Probablemente le traerían sin cuidado todas aquellas infantiles maniobras políticas que por unos días le hizo estar en el candelero, siendo lo realmente importante para él, sus hijos, su temperamental Antonia, y la tierra donde vivía, pues era su medio de vida y sustento.

Juan Francisco Mollá Agulló

Artículo publicado en el Llibret de Festes de Torrellano del verano de 2.012

El presente relato ha basado en los fondos del Archivo Histórico de Elche y en el libro Mª Carmen Dueñas Moya "Territorio y jurisdicción en Alicante: el término general durante la Edad Moderna"


3 comentarios:

 1. qué curioso y divertido... (Gracias)

  ResponderEliminar
 2. Muy bueno. Hay una tendencia secular a la pérdida de territorio del viejo término municipal ilicitano, que aún prosigue, y no lo digo por localismo chovinista: Santa Pola,Tabarca, El aeropuerto, los intentos de "triangulizar" el sur, la ubicación de los vertederos consorciados...
  Venga

  ResponderEliminar
 3. ¡Que historia tan interesante! ¡Y que bien contada! Me pongo en el lugar del matrimonio Piñol-Almela en medio de esta confrontación de intereses.

  un saludo.

  Sergio.

  ResponderEliminar