sábado, 30 de julio de 2011

Per seguretat, una torre al PorticholTots tenim clar que la carretera és i va ser un factor determinant en el desenrotllament del nostre Torrellano unint Alacant amb Elx, però molt més important ho va ser en l'antiguitat, primerament formant part del sistema viari romà i posteriorment com a camí reial. Si ens fixem un poc més en el seu traçat veurem que hi ha un accident geogràfic que hui en dia passa quasi desapercebut però que des de l'antiguitat va marcar la frontera entre regnes i senyorius, entre L´Alacantí i el Baix Vinalopó, i este no és un altre que el Portitxol, obligat pas en el viatge.


Cantiga 126 Alfonso X "el Sabio" - Miracle de la Verge María a Elx

Han ocorregut molts successos en este xicotet tossal que van des de robatoris i segrestos a escaramusses bèl·liques, arrancant tots ells des de l'edat mitjana, ens podran paréixer simples comparats amb altres esdeveniments de mes prestància històrica però són els nostres i la suma de tots ells formen la nostra humil història.

El que pretén este article és mostrar alguns d'estos successos i com va ser la difícil convivència entre moros i cristians a partir de la consolidació del territori després de la reconquista cristiana, perquè es produïen periòdicament xicotetes i grans incursions provinents del regne nassarita de Granada, atacant el Regne de València a pesar d'estar Múrcia per mig (molt poc poblada i en conseqüència molt mal defesa).

Dos d'estes grans incursions militars es van produir en els anys 1331 i 1332 quan un exèrcit granadi dirigit pel temible cabdill Ridwan va invadir la nostra comarca, no amb l'objectiu de conquistar el territori, sinó amb la pretensió de saquejar-ho i donar un colp militar als cristians.

Els historiadors de l'època van xifrar l'exercit granadi en cinc mil genets i quinze mil peons, i cal dir que eixa primera incursió va ser una verdadera tragèdia per a la zona perquè la van saquejar, emportant-se com a botí de  campanya a 1.500 captius entre hòmens i dones, xicotets i grans, 800 egües i 2000 vaques, a més de talar tota l'horta i cremar Guardamar.

L'any següent van tornar a creuar la frontera i en esta ocasió  van assetjar Elx diversos dies, i a pesar d'estar els cristians millor preparats que l'any anterior, l'envergadura de l'exercite invasor feia difícil la resistència. La defensa va ser tan preocupada que inclús  les dones van arribar a ajudar en la defensa tirant oli bullent des de les muralles, comptant-ho així Però Maça en la seua crònica: “muntaven per les escales al mur vingueren les dones ab calderes de oli bullent e gitaren-los aquell e moriren-i molts.
Des d'Alacant es va preparar una divisió per a socórrer a la vila assetjada eixint en la seua ajuda, però van rebre ordes d'esperar al gros de l'exèrcit aragonés que es dirigia a tota marxa cap al sud per a repel·lir l'agressió, amb el rei Alfons IV "el Benigne" al front. Els alacantins van decidir acampar a l'espera del dit exèrcit en el que se suposa és hui Els Balssars. Espies van informar de tot això a Ridwan, el qual va pensar que, potser, Alacant estaria mal defesa, així que va decidir atacar-la dirigint-se de nit amb part del seu exercit, però a l'arribar al Portitxol van topar amb un esquadró de llancers i dos esquadrons de ballesters amb maça que estaven en eixe lloc. Numèricament els granadins eren molt superiors però els cristians tenien l'avantatge del terreny, al tindre una posició mes elevada sobre ells, i la confusió que donava la nit. Va començar l'escaramussa produint-se diverses envestides granadines que van ser rebutjades sagnantment per a ambdós bans i segons compten les cròniques amb gran valentia per part dels cristians. Després de diversos intents de creuar el Portitxol els sarraïns van desistir de fer-ho. L'assetjament d'Elx va seguir, però veient la tenacitat de la defensa i constret pel gran exercite aragonés que s'estava desplaçant a la zona, van decidir alçar el campament, talar l'horta de nou i emportar-se amb si tots els captius, bèsties i béns possibles en el seu viatge de tornada a Granada.

El camí reial que unia Alacant amb Elx era molt transitat per gents de tota condició, des de reis a serfs, passant per senyors, clergues, militars, comerciants, i amb ells viatjaven tot tipus de mercaderies, sent una ruta molt temptadora per a bandolers i assaltants de tot credo.

En el camí destacava el Portitxol, un punt estratègic per a estos menesters, al ser un lloc molt solitari i estar equidistant entre Elx i Alacant (per tant allunyat de les vigilades urbs). Igualment destacava per ser el lloc mes alt de tot el trajecte, per tant es tenia a la vista a tots els que venien per les planes de l'una i l'altra part, a més de poder divisar magníficament el castell i el port d'Alacant així com tot Elx. Damunt tenia pròximes serres i llomes on poder aguaitar i fugir (la resta del camí és pràcticament pla i les serres estan mes allunyades del camí, fent mes complex l'assalt per sorpresa), en resum: el lloc perfecte per a una sorprenent emboscada.

Un exemple de robatori amb homicidi el tenim documentat en una sèrie d'actes del Consell municipal en què ens compten com el dia 14 de gener de 1371 van trobar un cadàver en el Portitxol i com comença la corresponent investigació. Es va descobrir que el difunt es cridava Juan de Chinchilla i que li havien robat una mula de pèl castany, recaient molt prompte totes les sospites sobre els bandolers sarraïns. Un aspecte curiós és que en les actes es remarca que el Portichol pertany Elx i en conseqüència a la seua jurisdicció.

Arxiu Historic d´Elx - Portichol

Des de Granada s'infiltraven grups reduïts d'assaltants en territori cristià i ho feien el mas discretament possible per a poder donar un colp precís i retirar-se ràpidament amb el botí. Per a això desferraven als cavalls i els posaven una espècie de bótes perquè foren el mas silenciosos possible. Igualment tenien l'avantatge de conéixer perfectament la geografia local i saber aprofitar els contraforts de sistema Bètic per a introduir-se sigil·losament protegits per les muntanyes, en este cas entraven per les ombries de la serra de Crevillent i de la serra Grossa, a continuació pel fons dels Piñols, arribant al Portitxol sense ser a penes detectats.

La intenció era ben clara, robar, aterrir i segrestar cristians, portant-se'ls presos a Granada i posteriorment demanar un rescat per ells o realitzar un canvi d'ostatges. El segrest es va convertir en un verdader negoci, generalitzant-se tant que va arribar a ser un greu problema per a la població, inclús es va instituir una almoina anomenada “bací de catius” destinada a ajudar les famílies més pobres que no podien pagar el costós rescat. Es creu que van arribar a haver-hi en les masmorres granadines fins a 7.000 cristians captius, que van ser utilitzats per a tot tipus de treballs forçats.

 En el segle XIV es va instal·lar a Elx l'Orde de la Mercé, provinent de Barcelona, que entre els habituals vots de pobresa, obediència i castedat va afegir un quart vot consistent a alliberar els presoners que estigueren en perill de perdre la seua fe, ajudant a multitud d'ells a recobrar la seua llibertat, ja fora pagant el rescat, ja fora intercanviant un dels seus membres per un ostatge a alliberar. Amb el temps l'orde dels mercedaris va ser propietària de grans extensions de terra en Torrellano, concretament de l'ermita vella, que posteriorment van passar a l'orde franciscana.

Escut a Elx de l´Orde de la Mercé

"Axí quan cativaren a Joan de Fontes e Pere Ferrandes al portichol de Alacant, que fon atrobat que moros de la vayll hi foren". Un exemple de segrest ho trobem en la primavera de 1382 quan viatjaven pel Portitxol dos escuders de Llop Ximenes de Perencisa, lloctinent del procurador del Regne de València, anomenats Pere Ferrandes de Mesa i Joan de Fontes, els que van ser sorpresos per “collerats” (bandits mudèjars) portant-se'ls reus a Granada on van estar captius fins que van pagar amb tota la seua fortuna per a aconseguir la seua llibertat. Amb el temps Pere Ferrandes de Mesa va aconseguir accedir a diversos importants càrrecs polítics, sent anomenat en 1401 procurador d'Elx-Crevillent durant vint anys i l'any següent va ser ennoblit pel rei aragonés Martí I.

Rei Martí I "l´humá"

 Als viatgers del camí reial se'ls intentava protegir de diverses maneres, si era important el viatger o la mercaderia, amb escorta, però en la majoria de les ocasions no ho mereixien així que viatjaven en grup, però encara així el viatge continuava sent perillós. El rei Jaume II per a protegir a eixos viatgers va decidir anomenar un vigilant vitalici per a tots els camins del terme anomenat Guillem de Junyent. Anys després, en 1321, s'anomena un vigilant especific per al trajecte Elx - Portitxol, veí d'Elx, anomenat Pere Falet (el primer municipal de la història de Torrellano!). A Junyent no li va assentar bé eixe nou nomenament perquè entenia que lesionava la seua comesa, a la qual cosa va haver-hi protesta formal davant de la cort, resolent-se que Falet quedara a les ordenes d'este a canvi d'un salari.

Quan es tenia notícia de l'entrada d'un grup de malfactors ràpidament es mobilitzava una milícia formada per a estos menesters, com així va ocórrer el dia 16 d'abril de 1385, quan van tocar les campanes de Santa Maria al detectar-se un grup infiltrat de nassarites. Immediatament el Consell municipal va organitzar la milícia eixint en la seua persecució, tots van prendre el camí d'Elx a Alacant, aconseguint-lo abans d'arribar a este últim acabe produint-se un enfrontament armat entre ambdós grups. El grup nassarita estava integrat per sis genets, quatre d'ells van morir en el xoc i dos van ser capturats, pel ban cristià va morir un cavall. Els dos presos van ser portats a Elx on en reunió pública del Consell i el poble elxà van acordar “que´ls dits moros morisen” (caldria ver la multitud medieval sol·licitant la pena capital). El cas és que dos dies després, Berenguer de Guexans, propietari del cavall mort, va demanar al Consell que se li indemnitzara per la perduda de l'equí, estos, per a poder-ho pagar, van acordar que els dos presos foren venuts i així poder-li indemnitzar. Desconec si finalment els reus van ser executats o al contrari van pagar amb l'esclavitud, però és curiós que la diferència entre morir o viure pot haver sigut haver matat un cavall de l'enemic.

La veritat cal dir-la i és que des d'Elx es va fomentar la captura i l'escarment a estos bandolers, arribant a pagar pels seus caps. Hi ha molts exemples, un d'ells ho trobem en 1421 quan dos lorquins van portar quatre caps de bandits entre elles la del "Palomino", un veí de la zona que aprofitat el seu coneixement del territori va causar verdaders estralls entre la població. Preu per cap: 1 florí. Era igual que el llunyà Oest, els bandits per un costat i els caça recompenses per un altre.
El tossal donava molts maldecaps a les autoritats locals i al mateix rei Martí I, així que el dia el 6 de setembre de 1401 va decidir resoldre el problema autoritzant al Consell d'Elx perquè construïra una torre o defensa en el Portitxol tenint allí una certa guàrdia, tot això amb la intenció de parar els peus als assaltants, i a més s'autoritzava perquè es poguera exigir estipendis pel seu pas i així sufragar els gastos de la seua construcció i manteniment.


Cantiga 126 Alfonso X El Sabio 

En la mencionada carta reial ho diu bé claret, en llatí: "pro securitate itinerantium transeuntium per passum vocatum del Portichol, inter villam d´Elg et villam d'Alacant in regno Valencie"  "in dicte passu quandam turrem sieve fortilicium et in eo tenere custodies sive guardes".

Noranta anys després la torre es trobava danyada així que es va destinar una partida pressupostària per a reparar-la que diu així: “quaranta quatre sols paga a Alfonso Gallego per adobar el Portichol”.

Hi ha una coincidència en el temps que em dóna que pensar i és que el mateix any que s'autoritza la construcció de la torre, 1401, s'anomena procurador d'Elx a Pere Fernandes de Mesa, el mateix a què anys abans havien segrestat en el lloc on hui es pretenia construir la torre de vigilància. Va ser una simple coincidència en el temps? O al contrari va ser un obsessiu objectiu de l'ara influent elxà per a fer segur el lloc?.

Està clar que el que es pretenia evitar era que altres cristians foren capturats i patiren les mateixes penalitats patides per Ferrandes de Mesa en el seu captivitat de joventut.

Per a poder fer-nos una idea de com va ser eixa torre podem anar a Aigües de Busot i visitar la que allí existix o igualment visitar la anomenada "La Torreta" enclavada en el camí medieval que unia Elda amb Sax, construïdes aproximadament en la mateixa època i destinades als mateixos usos.

Un fet un tant diferent dels anteriorment narrats va ocórrer el 27 de setembre de 1457 quan “certa gent de cavall e de peu” asaltaren a la vila d´Elx “prop de lo Portitxol, qui stà en lo camí real, per on les gents van de la vila d´Elig a Lacant” a dos moros elxans que conduïen huit bèsties carregades amb panses i que es dirigien al port d'Alacant. Els assaltants van tirar les panses al sòl, van segrestar els moros i a les bèsties i se'ls van portar a tots a Aspe. El sorprenent d'este segrest express és que entre els assaltants es trobava Joan de Malla, notari d'Elx, i no ho va fer perquè es vera abocat al delicte per passar penalitats (si este haguera sigut el cas hauria segrestat també les panses), sinó que el que pretenia era desestabilitzar políticament a la senyora d'Elx, la ciutat de Barcelona.

Per a conéixer un poc mes la història cal remuntar-se a l'any 1391 quan la ciutat de Barcelona va comprar al futur rei  Martí I "l'Humà" el senyoriu de les viles d'Elx i Crevillent, tot això obligat per la necessitats econòmiques per a ajudar el seu fill en la campanya militar siciliana. La venda es va efectuar pel procediment de carta de gràcia, és a dir, amb el dret de recuperació per part del rei per 50.000 florins.


Cantiga 133 Alfonso X el Sabio

Temps després l'ambiciós Comte de Cocentaina, senyor entre altres molts llocs d'Aspe i Elda, va començar a practicar una política expansiva des del punt de vista territorial i polític i la ciutat de Barcelona era una molèstia per als seus objectius. Entre ambdós van haver-hi innumerables disputes, arribant a la guerra oberta, passant per segrestos i saquejos.


En este context de conflicte es pot dir que el notari va ser poc fidel a la seua senyora, perquè va col·laborar amb el Comte de Cocentaina, sent potser el mòbil de la dita traïció el que alguns poderosos i  adinerats elxans desitjaven tornar al patrimoni reial i així augmentar el seu poder i per a això el comte podria ser-los útil en el seu objectiu. Cal dir que finalment el comte es va eixir amb la seua, va augmentar la seua influència sobre la zona i Barcelona va deixar de ser senyora, tornant finalment la vila a patrimoni reial.

La inseguretat que es vivia en el lloc no va desaparéixer fins que no va caure el regne de Granada en 1492, augmentat les possibilitats per al transite de persones i del comerç, i eixa nova seguretat i tranquil·litat la va deixar veure el viatger Hieronymus Münzen, un alemany que va visitar Espanya en 1494 fugint de la pesta (altres diuen que espiant), en la seua obra escrita en llatí “Itinerarium sive peregrinato per Hispaniam” on descriu de la següent manera el seu pas pel Portitxol i la seua relativa nova seguretat “12 d'octubre, eixint d'Alacant per una planura estèril i molt perillosa antigament a causa de saltejadors sarraïns, cavalcant dos llegües, arribem després a una altra plana... ”.Com hem vist la història ha sigut pròdiga en fets que han succeït en el Portitxol. La gran majoria d'ells s'han difuminat en la boira del temps però altres pocs han quedat reflectits en ressecs lligalls, alguns encara potser pendents de ser rescatats de l'oblit. Hui podem contemplar al Portitxol desproveït de la seua torre medieval i del seu polsegós camí reial però sempre tindrem la possibilitat de tancar els ulls i imaginar com van succeir eixos fets tan antics que formen part de la nostra xicoteta història.

Juan Francisco Mollà Agulló


El present article va aparéixer en el llibret de festes de Torrellano en l'estiu de 2011.

_________________________

POR SEGURIDAD, UNA TORRE

Todos tenemos claro que la carretera es y fue un factor determinante en el desarrollo de nuestro pueblo uniendo Alicante con Elche, pero mucho más importante lo fue en la antigüedad, primeramente formando parte del sistema viario romano y posteriormente como camino real. Si nos fijamos un poco más en su trazado veremos que hay un accidente geográfico que hoy en día pasa casi desapercibido pero que desde la antigüedad marcó la frontera entre reinos y señoríos, entre L´Alacantí y el Bajo Vinalopó, y éste no es otro que el Portichol, obligado paso en el viaje.
Han ocurrido muchos sucesos en este pequeño collado que van desde robos y secuestros a escaramuzas bélicas, arrancando todos ellos desde la edad media, nos podrán parecer simples comparados con otros acontecimientos de mas empaque histórico pero son los nuestros y la suma de todos ellos forman nuestra humilde historia.
Lo que pretende este artículo es mostrar algunos de estos sucesos y como fue la difícil convivencia entre moros y cristianos a partir de la consolidación del territorio tras la reconquista cristiana, pues se producían periódicamente pequeñas y grandes incursiones provenientes del reino nazarí de Granada, atacando el Reino de Valencia a pesar de estar Murcia por medio (muy poco poblada y en consecuencia muy mal defendida).
Dos de estas grandes incursiones militares se produjeron en los años 1331 y 1332 cuando un ejército granadino dirigido por el temible caudillo Ridwan invadió nuestra comarca, no con el objetivo de conquistar el territorio, sino con la pretensión de saquearlo y dar un golpe militar a los cristianos.
Los historiadores de la época cifraron el ejercito granadino en cinco mil jinetes y quince mil peones, y hay que decir que esa primera incursión fue una verdadera tragedia para la zona pues la saquearon, llevándose como botín de campaña a 1.500 cautivos entre hombres y mujeres, pequeños y grandes, 800 yeguas y 2000 vacas, además de talar toda la huerta y quemar Guardamar.
Al año siguiente volvieron a cruzar la frontera y en esta ocasión sitiaron Elche varios días, y a pesar de estar los cristianos mejor preparados que el año anterior, la envergadura del ejercito invasor hacía difícil la resistencia. La defensa fue tan apurada que incluso las mujeres llegaron a ayudar en la defensa echando aceite hirviendo desde las murallas, contándolo así Pero Maça en su crónica : “muntaven per les escales al mur vingueren les dones ab calderes de oli bullent e gitaren-los aquell e moriren-i molts”.
Desde Alicante se preparó una división para socorrer a la villa sitiada saliendo en su ayuda, pero recibieron órdenes de esperar al grueso del ejército aragonés que se dirigía a toda marcha hacia el sur para repeler la agresión, con el rey Alfonso IV "el Benigne" al frente. Los alicantinos decidieron acampar a la espera de dicho ejército en lo que se supone es hoy Los Balsares. Espías informaron de todo ello a Ridwan, el cual pensó que, quizás, Alicante estaría mal defendida, así que decidió atacarla dirigiéndose de noche con parte de su ejercito, pero al llegar al Portichol toparon con un escuadrón de lanceros y dos escuadrones de ballesteros con maza que estaban en ese lugar. Numéricamente los granadinos eran muy superiores pero los cristianos tenían la ventaja del terreno, al tener una posición mas elevada sobre ellos, y la confusión que daba la noche. Comenzó la escaramuza produciéndose varias envestidas granadinas que fueron rechazadas sangrientamente para ambos bandos y según cuentan las crónicas con gran valentía por parte de los cristianos. Tras varios intentos de cruzar el Portichol los sarracenos desistieron de hacerlo. El asedio de Elche siguió, pero viendo la tenacidad de la defensa y apremiado por el gran ejercito aragonés que se estaba desplazando a la zona, decidieron levantar el campamento, talar la huerta de nuevo y llevarse consigo todos los cautivos, bestias y bienes posibles en su viaje de regreso a Granada.
El camino real que unía Alicante con Elche era muy transitado por gentes de toda condición, desde reyes a siervos, pasando por señores, clérigos, militares, comerciantes, y con ellos viajaban todo tipo de mercaderías, siendo una ruta muy tentadora para bandoleros y asaltantes de todo credo.
En el camino destacaba el Portichol, un punto estratégico para estos menesteres, al ser un lugar muy solitario y estar equidistante entre Elche y Alicante (por tanto alejado de las vigiladas urbes). Igualmente destacaba por ser el lugar mas alto de todo el trayecto, por tanto se tenía a la vista a todos los que venían por las llanuras de una y otra parte, además de poder divisar magníficamente el castillo y el puerto de Alicante así como todo Elche. Para colmo tenía cercanas sierras y lomas donde poder acechar y huir (el resto del camino es prácticamente plano y las sierras están mas alejadas del camino, haciendo mas complejo el asalto por sorpresa), en resumen: el lugar perfecto para una sorpresiva emboscada.
Un ejemplo de robo con homicidio lo tenemos documentado en una serie de actas del Consell municipal en las que nos cuentan como el día 14 de enero de 1371 encontraron un cadáver en el Portichol y como comienza la correspondiente investigación. Se descubrió que el fallecido se llamaba Juan de Chinchilla y que le habían robado una mula de pelo castaño, recayendo muy pronto todas las sospechas sobre los bandoleros sarracenos. Un aspecto curioso es que en las actas se hace hincapié en que el Portichol pertenece Elche y en consecuencia a su jurisdicción.
Desde Granada se infiltraban grupos reducidos de asaltantes en territorio cristiano y lo hacían lo mas discretamente posible para poder dar un golpe preciso y retirarse rápidamente con el botín. Para ello desherraban a los caballos y les ponían una especie de botas para que fueran lo mas silenciosos posible. Igualmente tenían la ventaja de conocer perfectamente la geografía local y saber aprovechar las estribaciones de sistema bético para introducirse sigilosamente protegidos por las montañas, en este caso entraban por las umbrías de la sierra de Crevillente y de la sierra Grossa, seguidamente por el fondo dels Piñols, llegando al Portichol sin ser apenas detectados.
La intención era bien clara, robar, aterrorizar y secuestrar a cristianos, llevándoselos presos a Granada y posteriormente pedir un rescate por ellos o realizar un canje de rehenes. El secuestro se convirtió en un verdadero negocio, generalizándose tanto que llegó a ser un grave problema para la población, incluso se instituyó una limosna llamada “bací de cautius” destinada a ayudar a las familias más pobres que no podían pagar el costoso rescate. Se cree que llegaron a haber en las mazmorras granadinas hasta 7.000 cristianos cautivos, que fueron utilizados para todo tipo de trabajos forzados.
En el siglo XIV se instaló en Elche la Orden de la Merced, proveniente de Barcelona, que entre los habituales votos de pobreza, obediencia y castidad añadió un cuarto voto consistente en liberar a los prisioneros que estuvieran en peligro de perder su fe, ayudando a multitud de ellos a recobrar su libertad, ya fuera pagando el rescate, ya fuera intercambiando uno de sus miembros por un rehén a liberar. Con el tiempo la orden de los mercedarios fue propietaria de grandes extensiones de tierra en Torrellano, concretamente de la ermita vieja, que posteriormente pasaron a la orden franciscana.
"Axí quan cativaren a Joan de Fontes e Pere Ferrandes al portichol de Alacant, que fon atrobat que moros de la vayll hi foren". Un ejemplo de secuestro lo encontramos en la primavera de 1382 cuando viajaban por el Portichol dos escuderos de Llop Ximenes de Perencisa, lugarteniente del procurador del Reino de Valencia, llamados Pere Ferrandes de Mesa y Joan de Fontes, quienes fueron sorprendidos por “collerats” (bandidos mudéjares) llevándoselos reos a Granada donde estuvieron cautivos hasta que pagaron con toda su fortuna para conseguir su libertad. Con el tiempo Pere Ferrandes de Mesa logró acceder a varios importantes cargos políticos, siendo nombrado en 1401 procurador de Elche-Crevillente durante veinte años y al año siguiente fue ennoblecido por el rey aragonés Martín I.
A los viajeros del camino real se les intentaba proteger de varias maneras, si era importante el viajero o la mercadería, con escolta, pero en la mayoría de las ocasiones no lo merecían así que viajaban en grupo, pero aún así el viaje seguía siendo peligroso. El rey Jaime II para proteger a esos viajeros decidió nombrar a un vigilante vitalicio para todos los caminos del término llamado Guillem de Junyent. Años después, en 1321, se nombra un vigilante especifico para el trayecto Elche - Portichol, vecino de Elche, llamado Pere Falet (¡el primer municipal de la historia de Torrellano!). A Junyent no le sentó bien ese nuevo nombramiento pues entendía que lesionaba su cometido, a lo que hubo protesta formal ante la corte, resolviéndose que Falet quedara a las ordenes de éste a cambio de un salario.
Cuando se tenía noticia de la entrada de un grupo de malhechores rápidamente se movilizaba una milicia formada para estos menesteres, como así ocurrió el día 16 de abril de 1385, cuando tocaron las campanas de Santa María al detectarse un grupo infiltrado de nazaríes. Inmediatamente el Consell municipal organizó la milicia saliendo en su persecución, todos tomaron el camino de Elche a Alicante, alcanzándoles antes de llegar a éste último termino produciéndose un enfrentamiento armado entre ambos grupos. El grupo nazarí estaba integrado por seis jinetes, cuatro de ellos murieron en la refriega y dos fueron capturados, por el bando cristiano murió un caballo. Los dos presos fueron llevados a Elche donde en reunión pública del Consell y el pueblo ilicitano acordaron “que´ls dits moros morisen” (habría que ver la muchedumbre medieval solicitando la pena capital). El caso es que dos días después, Berenguer de Guexans, propietario del caballo fallecido, pidió al Consell que se le indemnizara por la perdida del equino, éstos, para poderlo pagar, acordaron que los dos presos fueran vendidos y así poderle indemnizar. Desconozco si finalmente los reos fueron ejecutados o por el contrario pagaron con la esclavitud, pero es curioso que la diferencia entre morir o vivir puede haber sido haber matado un caballo del enemigo.
La verdad hay que decirla y es que desde Elche se fomentó la captura y el escarmiento a estos bandoleros, llegando a pagar por sus cabezas. Hay muchos ejemplos, uno de ellos lo encontramos en 1421 cuando dos lorquinos trajeron cuatro cabezas de bandidos entre ellas la del "Palomino", un vecino de la zona que aprovechado su conocimiento del territorio causó verdaderos estragos entre la población. Precio por cabeza: 1 florín. Era igual que el lejano Oeste, los bandidos por un lado y los caza recompensas por otro.
El collado daba muchos quebraderos de cabeza a las autoridades locales y al mismísimo rey Martín I, así que el día el 6 de septiembre de 1401 decidió resolver el problema autorizando al Consell de Elche para que construyera una torre o defensa en el Portichol teniendo allí cierta guardia, todo ello con la intención de parar los pies a los asaltantes, y además se autorizaba para que se pudiera exigir estipendios por su paso y así sufragar los gastos de su construcción y mantenimiento.
En la mencionada carta real lo dice bien clarito, en latín: "pro securitate itinerantium transeuntium per passum vocatum del Portichol, inter villam d´Elg et villam de Alacant in regno Valencie" "in dicto passu quandam turrem sieve fortilicium et in eo tenere custodias sive guardas".
Noventa años después la torre se encontraba dañada así que se destinó una partida presupuestaria para repararla que dice así: “quaranta quatre sols paga a Alfonso Gallego per adobar lo Portichol”.
Hay una coincidencia en el tiempo que me da que pensar y es que el mismo año que se autoriza la construcción de la torre, 1401, se nombra procurador de Elche a Pere Fernandes de Mesa, el mismo al que años antes habían secuestrado en el lugar donde hoy se pretendía construir la torre de vigilancia. ¿Fue una simple coincidencia en el tiempo? o por el contrario ¿fue un obsesivo objetivo del ahora influyente ilicitano para hacer seguro el lugar?.
Está claro que lo que se pretendía evitar era que otros cristianos fueran capturados y padecieran las mismas penalidades sufridas por Ferrandes de Mesa en su cautiverio de juventud.
Para poder hacernos una idea de como fue esa torre podemos ir a Aigües de Busot y visitar la que allí existe o igualmente visitar la llamada "La Torreta" enclavada en el camino medieval que unía Elda con Sax, construidas aproximadamente en la misma época y destinadas a los mismos usos.
Un hecho un tanto distinto a los anteriormente narrados ocurrió el 27 de septiembre de 1457 cuando “certa gent de cavall e de peu” asaltaron en la villa de Elche “prop de lo Portitxol, qui stà en lo camí real, per on les gents van de la vila d´Elig a Lacant” a dos moros ilicitanos que conducían ocho bestias cargadas con pasas y que se dirigían al puerto de Alicante. Los asaltantes tiraron las pasas al suelo, secuestraron a los moros y a las bestias y se los llevaron a todos a Aspe. Lo sorprendente de este secuestro express es que entre los asaltantes se encontraba Joan de Malla, notario de Elche, y no lo hizo porque se viera abocado al delito por pasar penalidades (si éste hubiera sido el caso habría secuestrado también las pasas), sino que lo que pretendía era desestabilizar políticamente a la señora de Elche, la ciudad de Barcelona.
Para conocer un poco mas la historia hay que remontarse al año 1391 cuando la ciudad de Barcelona compró al futuro rey Martí I "el Humano" el señorío de las villas de Elche y Crevillente, todo ello obligado por la necesidades económicas para ayudar a su hijo en la campaña militar siciliana. La venta se efectuó por el procedimiento de carta de gracia, es decir, con el derecho de recuperación por parte del rey por 50.000 florines.
Tiempo después el ambicioso Conde de Cocentaina, señor entre otros muchos lugares de Aspe y Elda, comenzó a practicar una política expansiva desde el punto de vista territorial y político y la ciudad de Barcelona era una molestia para sus objetivos. Entre ambos hubieron innumerables disputas, llegando a la guerra abierta, pasando por secuestros y saqueos.
En este contexto de conflicto se puede decir que el notario fue poco fiel a su señora, pues colaboró con el Conde de Cocentaina, siendo quizás el móvil de dicha traición el que algunos poderosos y adinerados ilicitanos deseaban volver al patrimonio real y así aumentar su poder y para ello el conde podría serles útil en su objetivo. Hay que decir que finalmente el conde se salió con la suya, aumentó su influencia sobre la zona y Barcelona dejó de ser señora, volviendo finalmente la villa a patrimonio real.
La inseguridad que se vivía en el lugar no desapareció hasta que no cayó el reino de Granada en 1492, aumentado las posibilidades para el transito de personas y del comercio, y esa nueva seguridad y tranquilidad la dejó ver el viajero Hieronymus Münzen, un alemán que visitó España en 1494 huyendo de la peste (otros dicen que espiando), en su obra escrita en latín “Itinerarium sive peregrinato per Hispaniam” donde describe de la siguiente manera su paso por el Portichol y su relativa nueva seguridad “12 de octubre, saliendo de Alicante por una planicie estéril y muy peligrosa antiguamente a causa de salteadores sarracenos, cabalgando dos leguas, llegamos después a otra llanura ”.
Como hemos visto la historia ha sido pródiga en hechos que han sucedido en el Portichol. La gran mayoría de ellos se han difuminado en la niebla del tiempo pero otros pocos han quedado reflejados en resecos legajos, algunos aún puede que pendientes de ser rescatados del olvido. Hoy podemos contemplar al Portichol desprovisto de su torre medieval y de su polvoriento camino real pero siempre tendremos la posibilidad de cerrar los ojos e imaginar como sucedieron esos hechos tan antiguos que forman parte de nuestra pequeña historia.

La Torre del Portichuelo de Elche

No hay comentarios:

Publicar un comentario